Bubený blog

Pokud jste zde poprvé, přečtěte si článek pro nováčky.

Nevtip Druhého Řádu (NDŘ/N2Ř)

Tato pseudovědecká práce navazuje na spis, jehož autorem jest PhDr. PiNG. Z. Gromnica CSs., o fenoménu zvaném nevtip. Zabývá se ovšem fenoménem zcela odlišným a zároveň podobným.

Tento fenomén dovolil jsem si nazvat Nevtip druhého řádu, avšak nezavrhuji ani označení antivtip, i přestože název tento evokuje historku smutnou a tragickou, čili naprostý opak vtipu.

Nejprve se zaměřme na samotnou definici Nevtipu.

Citace:
Jak již název napovídá, tvoření nevtipů spočívá v tom, že se vezme obyčejný vtip a odstraní se z něho veškerá vtipnost. Jakým způsobem je to provedeno není předepsáno, proto se od jednoho vtipu dá vytvořit několik nevtipů. […] Osoba, který daný vtip už znala, čekala pointu vtipu, jenže ta s odebranou vtipností nepřišla, vtip se tak změnil v neočekávaný a byl svou nevtipností vtipný.

Z tohoto vidíme, že odstraněním vtipnosti, která se z drtivé většiny případů skrývá v pointě, se z Nevtipu stává naprosto regulérní vtip. Jako jeho pointu, která je zdrojem vtipnosti, můžeme považovat pointu novou, nevtipnou. Tato pointa je vtipná i nevtipná zároveň, což činí z Nevtipu relativně těžce definovatelný útvar, lidově řečeno: Je to pěkná hovadina.

Nevtip druhého řádu (Dále NDŘ) zachází dále. Jedná se o složení dvou zcela odlišných vtipů a vzájemném zaměnění jejich point. Proto i slovo Nevtip v názvu. Odstraňujeme vtipnost vtipu, tedy Nevtip. Pro názornou ukázku jsem vybral tyto dva vtipy:

Slovensko dostane jadernou raketu, a tak se rozhodne ji náhodně vypustit. Naneštěstí však spadne na New York, a tak zděšení Slováci čekají na odezvu od USA. Čekají den, čekají dva, čekají týden, už jim to přijde divné a tak volají do Bílého domu: „Dobrý den, tady Slovensko. Vám nevadí, že jsme na New York hodili atomovou bombu?“ načež z telefonu se ozve: „No počkejte, vy svině, až vás najdem na mapě!“

Skinhead jde okolo rybníka a vidí, jak se na břehu plácá zlatá rybka. Rybka zvolá: “Prosím, skinheade, zachraň mě, já ti splním jedno přání!“ Skinhead si ji nevšímá, leč rybka prosí, až ji skinhead nakopne a ona spadne zpět do rybníka. Rybka na to: “No, bylo to poněkud hrubé, ale budiž. Jaké máš přání?“ Skinhead odpoví: “Neser!“ A za tři dny rybka pukla.

Z těchto dvou relativně vtipných vtipů můžeme sestavit dva NDŘ. Čili aplikace:

Slovensko dostane jadernou raketu, a tak se rozhodne ji náhodně vypustit. Naneštěstí však spadne na New York, a tak zděšení Slováci čekají na odezvu od USA. Čekají den, čekají dva a za tři dny rybka pukla.

Skinhead jde okolo rybníka a vidí, jak se na břehu plácá zlatá rybka. Rybka zvolá: “Prosím, skinheade, zachraň mě, já ti splním jedno přání!“ Skinhead si ji nevšímá, leč rybka prosí, až ji skinhead nakopne a ona spadne zpět do rybníka. Rybka na to: “No, bylo to poněkud hrubé, ale budiž. Jaké máš přání?“ Skinhead odpoví: “Neser!“ načež z telefonu se ozve: „No počkejte, vy svině, až vás najdem na mapě!“

Jak je vidno, na rozdíl od Nevtipu jsme z vtipu neodstranili vtipnost. Pouze jsme nahradili pointu vtipu pointou vtipu jiného. A dle výše uvedeného většina vtipnosti se skrývá v pointě.

A z mých pozorování a osobních zkušeností jsou kratší a srozumitelnější pointy leckdy vtipnější než ty dlouhé. Tedy jak je vidno NDŘ je vtipnější než původní vtip. Jeho pointa je kratší, i když v tomto případě je možná záměna za vtip využívající nonsensových pochodů, lidově známý jako ‘kameňák’.

Čili výsledek je zcela opačný: Vtip se nestává nevtipným, právě naopak, čímž se ale veškerá jeho vtipnost vytrácí. Zde můžeme pozorovat zcela ojedinělý jev myšlenkové imploze, který se ovšem posluchačům může jevit (či projevovat se u posluchačů jako):

  1. kognitivní kataplexie
  2. mírná až těžká konfúze
  3. epic fail vypravěče (tento anglický termín je výstižnější než jakýkoliv český)

Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že NDŘ slouží spíše pro pobavení vypravěče jako například Frustrační Vtipy, od kterých se však NDŘ značně liší.

Závěrem bych chtěl shrnout všechny důsledky NDŘ. Jedná se zejména o potvrzení teorie Velkého kolapsu (něco jako epic fail, leč méně osobního) a relativity vtipnosti jako takové.

13. 9. 2007 11:25:28; Napsal: Claimoar
Kategorie: Absurdno, Vtipná laboratoř;


0 komentářů

Buďte první, kdo přidá komentář!

Přidej komentář

Zde bude váš komentář


Bubený blog pohání autobus.
Copyright © 2007 Skládanka web design