Bubený blog

Pokud jste zde poprvé, přečtěte si článek pro nováčky.

Ukázka nové reklamní kampaně – Kokoteo™

Skládanka web design se dnem 1. prosince 2007 mění na Skládanku web design.

> Co to tady je za <>vinu? Jaktože mě nikdo neopravil?! Jak se může kurva měnit Skládanka web design na Skládanku web design?! To je jako by si holka vyholila <> do tvaru proužku místo tvaru do proužku. Prostě totální kravina. A ono to tady v¡ysí, nikdo si toho nevšimne, nikdo mě neopraví… demence >:O

Toto je přejmenování je doprovázenou změnou designu webu, změnou textů a rozvržení, úpravou stávájího loga. Dále budeme komerčně nabízet redakční systém s kódovým názvem Kokoteo™.

Součástí změny image je také změna cílů celého studia. Dnes se budeme snažit o tři „K“ (to, že Kokoteo začíná na „K“ není náhoda):

- Kvalita webů
- Kvantita peněz
- Kurva málo práce

Zároveň přikládám ukázky nového reklamního formátu: „faceboardů“, které bude každý zaměstnancec Skládanky nosit na čele.

23. 9. 2007 23:18:10; Napsal: HeWeR
Kategorie: Warez, Oznámení, Fotky; 3 komentáře

Nevtip Třetího Řádu (NTŘ/N3Ř)

Další přirozenou evolucí fenoménu Nevtip je Nevtip Třetího Řádu (NTŘ). Jestliže v Nevtipu Prvního Řádu jde o znevtipnění pointy a v Nevtipu Druhého Řádu jde o záměnu pointy, pak v Nevtipu Třetího Řádu jde o zcela jednoduchou úpravu vtipu tak, aby k očekávané pointě vůbec nedošlo.

Nebude se to ale dělat tím způsobem, že se vtip odsekne, to nikoli. Vtip se upraví, čí znevtipní tak, jak by to ve skutečnosti možná proběhlo, aby k normální pointě vtipu vůbec nedošlo.

A nyní pár ukázek:

Slovensko dostane jadernou raketu, a tak se rozhodne ji náhodně vypustit. Naneštěstí se však nikam netrefili.

Skinhead jde okolo rybníka a vidí, jak se na břehu plácá zlatá rybka. Rybka zvolá: “Prosím, skinheade, zachraň mě, já ti splním jedno přání!“ Skinhead si ji nevšímá a odejde.

Opět není předem dáno, jakým způsobem má být nevtipné odstranění pointy provedeno, proto se dá vytvořit více nevtipných variací na jeden vtip.

Vtipnost Nevtipu Třetího Řádu spočívá v tom, že posluchač, leč znalý originálního vtip, nevtipu i Nevtipu Druhého Řádu, bude čekat nějakou pointu, která je ale v NTŘ znevtipněna a proto se vtip opět stává vtipný.

16. 9. 2007 17:39:14; Napsal: FutureMillennium
Kategorie: Absurdno, Vtipná laboratoř; 2 komentáře

Nevtip Druhého Řádu (NDŘ/N2Ř)

Tato pseudovědecká práce navazuje na spis, jehož autorem jest PhDr. PiNG. Z. Gromnica CSs., o fenoménu zvaném nevtip. Zabývá se ovšem fenoménem zcela odlišným a zároveň podobným.

Tento fenomén dovolil jsem si nazvat Nevtip druhého řádu, avšak nezavrhuji ani označení antivtip, i přestože název tento evokuje historku smutnou a tragickou, čili naprostý opak vtipu.

Nejprve se zaměřme na samotnou definici Nevtipu.

Citace:
Jak již název napovídá, tvoření nevtipů spočívá v tom, že se vezme obyčejný vtip a odstraní se z něho veškerá vtipnost. Jakým způsobem je to provedeno není předepsáno, proto se od jednoho vtipu dá vytvořit několik nevtipů. […] Osoba, který daný vtip už znala, čekala pointu vtipu, jenže ta s odebranou vtipností nepřišla, vtip se tak změnil v neočekávaný a byl svou nevtipností vtipný.

Z tohoto vidíme, že odstraněním vtipnosti, která se z drtivé většiny případů skrývá v pointě, se z Nevtipu stává naprosto regulérní vtip. Jako jeho pointu, která je zdrojem vtipnosti, můžeme považovat pointu novou, nevtipnou. Tato pointa je vtipná i nevtipná zároveň, což činí z Nevtipu relativně těžce definovatelný útvar, lidově řečeno: Je to pěkná hovadina.

Nevtip druhého řádu (Dále NDŘ) zachází dále. Jedná se o složení dvou zcela odlišných vtipů a vzájemném zaměnění jejich point. Proto i slovo Nevtip v názvu. Odstraňujeme vtipnost vtipu, tedy Nevtip. Pro názornou ukázku jsem vybral tyto dva vtipy:

Slovensko dostane jadernou raketu, a tak se rozhodne ji náhodně vypustit. Naneštěstí však spadne na New York, a tak zděšení Slováci čekají na odezvu od USA. Čekají den, čekají dva, čekají týden, už jim to přijde divné a tak volají do Bílého domu: „Dobrý den, tady Slovensko. Vám nevadí, že jsme na New York hodili atomovou bombu?“ načež z telefonu se ozve: „No počkejte, vy svině, až vás najdem na mapě!“

Skinhead jde okolo rybníka a vidí, jak se na břehu plácá zlatá rybka. Rybka zvolá: “Prosím, skinheade, zachraň mě, já ti splním jedno přání!“ Skinhead si ji nevšímá, leč rybka prosí, až ji skinhead nakopne a ona spadne zpět do rybníka. Rybka na to: “No, bylo to poněkud hrubé, ale budiž. Jaké máš přání?“ Skinhead odpoví: “Neser!“ A za tři dny rybka pukla.

Z těchto dvou relativně vtipných vtipů můžeme sestavit dva NDŘ. Čili aplikace:

Slovensko dostane jadernou raketu, a tak se rozhodne ji náhodně vypustit. Naneštěstí však spadne na New York, a tak zděšení Slováci čekají na odezvu od USA. Čekají den, čekají dva a za tři dny rybka pukla.

Skinhead jde okolo rybníka a vidí, jak se na břehu plácá zlatá rybka. Rybka zvolá: “Prosím, skinheade, zachraň mě, já ti splním jedno přání!“ Skinhead si ji nevšímá, leč rybka prosí, až ji skinhead nakopne a ona spadne zpět do rybníka. Rybka na to: “No, bylo to poněkud hrubé, ale budiž. Jaké máš přání?“ Skinhead odpoví: “Neser!“ načež z telefonu se ozve: „No počkejte, vy svině, až vás najdem na mapě!“

Jak je vidno, na rozdíl od Nevtipu jsme z vtipu neodstranili vtipnost. Pouze jsme nahradili pointu vtipu pointou vtipu jiného. A dle výše uvedeného většina vtipnosti se skrývá v pointě.

A z mých pozorování a osobních zkušeností jsou kratší a srozumitelnější pointy leckdy vtipnější než ty dlouhé. Tedy jak je vidno NDŘ je vtipnější než původní vtip. Jeho pointa je kratší, i když v tomto případě je možná záměna za vtip využívající nonsensových pochodů, lidově známý jako ‘kameňák’.

Čili výsledek je zcela opačný: Vtip se nestává nevtipným, právě naopak, čímž se ale veškerá jeho vtipnost vytrácí. Zde můžeme pozorovat zcela ojedinělý jev myšlenkové imploze, který se ovšem posluchačům může jevit (či projevovat se u posluchačů jako):

  1. kognitivní kataplexie
  2. mírná až těžká konfúze
  3. epic fail vypravěče (tento anglický termín je výstižnější než jakýkoliv český)

Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že NDŘ slouží spíše pro pobavení vypravěče jako například Frustrační Vtipy, od kterých se však NDŘ značně liší.

Závěrem bych chtěl shrnout všechny důsledky NDŘ. Jedná se zejména o potvrzení teorie Velkého kolapsu (něco jako epic fail, leč méně osobního) a relativity vtipnosti jako takové.

13. 9. 2007 11:25:28; Napsal: Claimoar
Kategorie: Absurdno, Vtipná laboratoř; bez komentáře

Nevtip (NPŘ/N1Ř)

Dnes jsme při hodině experimentování se stávajícími vtipy na naší univerzitě vtipnosti přišli na něco nového. Nazvali jsme to nevtip, klasifikovali jako jeden ze způsobů tvoření vtipů nových ze vtipů stávajících, lépe řečeno předělávání vtipů tak, aby byly vtipné pro lidi, kteří už je slyšeli.

Jak již název napovídá, tvoření nevtipů spočívá v tom, že se vezme obyčejný vtip a odstraní se z něho veškerá vtipnost. Jakým způsobem je to provedeno není předepsáno, proto se od jednoho vtipu dá vytvořit několik nevtipů. Ukázka by mohla vypadat takto:

Původní vtip
Slovensko dostane jadernou raketu, a tak se rozhodnou ji náhodně vypustit. Naneštěstí však spadne na New York, a tak zděšení Slováci čekají na odezvu od USA. Čekají den, čekají dva, čekají týden, už jim to příjde divné a tak volají do Bílého domu: “Dobrý den, tady Slovensko. Vám nevadí, že jsme na New York hodili atomovou bombu?” načež z telefonu se ozve: “No počkejte, vy svině, až vás najdem na mapě!”

Tento vtip jen těžko příjde vtipný těm, kteří ho už znají, a tak uděláme změnu:

Nevtip
Slovensko dostane jadernou raketu, a tak se rozhodnou ji náhodně vypustit. Naneštěstí však spadne na New York, a tak zděšení Slováci čekají na odezvu od USA. Čekají den, čekají dva, čekají týden, a najednou spadne na Slovensko atomovka.

Pokud naslouchající už předchozí originální vtip slyšel, výsledky se zaručeně dostaví.

Vědecký rozbor:
Osoba, který daný vtip už znala, čekala pointu vtipu, jenže ta s odebranou vtipností nepřišla, vtip se tak změnil v neočekávaný a byl svou nevtipností vtipný.

Snad nyní chápete smysl a způsob tvoření nevtipu, proto prosím předejte slovo dál. Děkuji za pozornost.

7. 9. 2007 18:09:20; Napsal: FutureMillennium
Kategorie: Absurdno, Vtipná laboratoř; (6) komentářů


Bubený blog pohání autobus.
Copyright © 2007 Skládanka web design